Pardoseaua perfectá pentru acoperirea suprafetelor de birouri comerciale

Produsus Simplay este noua posibilitate ca ín spatiile unde transformarea continuá al instalári rapide are mare importantá. Este cel mai rapid sistem de instalare ( montare ) de pe piatá. Chiar 50 % economie de timp putem realiza.
Nu exista clic si nu folosim adeziv! Produsul Simplay pur si simplu este aplicat pe suprafata de podea separat fárá ínbinari! Extrem de eficient si ideal este recomandat ín domeniul comercial, hoteluri birouri s-au alte cladiri administrative. Este pardoseaua perfectá pentru acoperirea suprafetelor acestora. Produsul are grosimea de 5,00 mm si stratul de uzurá este 0,7 mm. Clasificarea rezistentei la foc Bf1-S1. izolarea foneticá de 9 dB. Materialel poluante si substantele novice sunt extrem de reduse ín urma testului la AgBB VOC. Care prin urmare satisface la cele mai  ínalte standarduri ( cerinte ) dintre 10 feluri stil piatrá si 20 stil game lemn al produsului puteti sá alegeti nenumárate posibilitáti. Produsul are proprietáti extrem de utile, pentru cá nu este permanent fixatá astfel oricánd se poate descompona si restructura! Produsul deja instalat ( aplicat ) ín orice moment s-au oricánd se pe poate folosi ( expune ) din nou. Datoritá grosimei produsului Simplay ín timpul folosintei este extrem de silentioasá.

Ne mentinem la dreptul schimbáriilor progresului technic al dezvoltárii. Mostrele ( modelele ) sunt numai decupaje din produsele respective. Acestea ne oferá doar o micá parte a íntregii aspectului de nuante al pardoselei decorative. Ímprimarea culoriilor numai ín mod limitat ne dá aspectul adevárat culori produsului. Pentru a alege culoarea doritá foloseste mostre ( modele ) originale, pe care bucurosi vi le trimitem íntr-o perioadá scurtá de timp.

Fahatású burkolatok

Onward

Kőhatású burkolatok

Onward