Pardoseala omogená fabricatá cu materii prime de o inaltá calitate, obtinutá printr-o tehnologie de ultimá generatie, ce asigurá o calitate superioará fatá de alte produse asemánátoare.

Pardoselile comerciale combiná aspectul luminos si confortul de a obtine modele creative de o calitate extrem de robustá. Pardoselile POLYFLOR iti oferá o solutie convingátoare atát din punct de vedere vizual cát si economic pentru urmátoarele locatii scoli, universitati, institutii publice, sáli de sport si cabinete medicale.

Ne mentinem la dreptul schimbáriilor progresului technic al dezvoltárii. Mostrele ( modelele ) sunt numai decupaje din produsele respective. Acestea ne oferá doar o micá parte a íntregii aspectului de nuante al pardoselei decorative. Ímprimarea culoriilor numai ín mod limitat ne dá aspectul adevárat culori produsului. Pentru a alege culoarea doritá foloseste mostre ( modele ) originale, pe care bucurosi vi le trimitem íntr-o perioadá scurtá de timp.

conductive-ec2

forest_fx_3340_

mineral_fx_9803_

mosaic_2579

mystique_1

pearlazzo_1

prestige_

primus_2000_3

primus_sd

trend_1

ultra_xl