Ce fel de pardosea este Expona?

Expona este un modul de pardosea din vinyl ( PVC ). Fabricate pre-táiate din pláci. Multi oameni o cunosc sub forma de pardosele din pláci.
Stilul din lemn ca si un parchet are látimea de 15-18 cm si lungime de 90-120 cm la bucatá. Stilul de piatrá si alte designuri cu modele ín forme pátrate s-au dreptunghiulare.

Pardoseaua Expona ca si vechile traditionale pvc-uri sunt asemánátoare?

Nu! Pardoseaua Expona este ceva total diferit, fabricatá cu o altá technologie. Nu se fabricatá la rolá. Datoritá structuri este mult mai masivá si rezistentá.
Avánd o suprafatá complet realistá!
De foarte multe ori ne íntreabá clienti ín sediul showroom, de ce nu acoperim podeua cu pvc Expona?
De ce folosim parchet din lemn?
Si pentru noi aceasta este cea mai buná íntrebare!
Si ráspunsul:
Podeaua asta a fost acoperitá ca pardosea Expona!

Care este diferenta dintre pardoselele rezidetiale si cele comerciale?

Pardoselele rezidentiale au grosimea de 2,0 mm fatá de cele comerciale care au 2,5 mm – 3,0 mm s-au 5,0 mm grosime.
Stratul de uzurá la pardoseaua rezidentialá este íntre 0,2 mm – 0,4 mm. La pardoseli comerciále 0,55 s-au 0,7 mm.

Cátá garantie are pardoseaua Expona?

Ín functie de zona utilizatá asigurám conform fabricatiei 10 – 15 ani garantie pentru pardoseli.

Ce fel de adeziv trebuie folosit?

La pardoselele Expona folosim adeziv monocomponent pe bazá de apá ce a ce nu are miros si nu este dáunator copiilor si animalelor de casá!
Adezivele recomandate le gásiti pe lista meniului de documente!

Acoperirea peretiilor din bucátárie?

Da! Cáldura sobei nu dáuneazá nici o problemá al produsului.

Care sunt beneficiile produsului?

– Realizare renovárii ideale
– Curátenie rapidá prelucrárii, aplicare
– Impermeabil
– Curátare usoará
– Accesibilitate plácutá – nu dá zgomot rápáit

Cát dureazá aplicarea?

Pentru a realiza o suprafatá de 70 m2 de renovarea, unui singur meseriás beneficiazá aproximativ un termen de trei ziile sá realizeze acoperiea
(montarea) pardoseliei.

1. zii: Lucrári pregátitoare si netezirea podelii
2-3. zii: Uscare
4. zii: Lustruire si depunere
4. zii: Ocuparea spatiilor

Pe ce suprefatá montám?

Pláciile de pardosea „ Expona „ se pot lipi pe pereti vopsiti normal, pláci gips carton, pláci ceramice existente (eventual pláci de osb si pal naturale)

Pe ce suprafete nu se pot aplica?

Nu se poate expune ( aplica ) acoperi peste parchet, mochetá si pe suprafete ce nu sunt fixate pe podea.

Pe ce spatii si suprafete ideale sá folositi pardosea Expona?

Pláciile de pardosea Expona este aplicabilá pentru orice spatiu interior de revetat si aici apartin si spatiile umede (báile, dusuriile)

Cu ce se poate curáta?

Pardoseliile se curáta usor cu máturare s-au aspirare sistematic recomandám periodic, pentru murdáriile mái íncápatánate folositi curátare umedá, ín comert gásiti detergenti neutri s-au folositi produsele furnizate si de noi Loba PU-detergent.

Terasele se poate revata cu produsul acesta?

Nu! Numai exclusiv pentru revatarea spatiilor interioare se poate utiliza!