1. Informatii generale

Plácile de pardosealá trebuie curátate regulat, depinde de intesitatea folosintei si de traficul folosintá al spatului respectiv. Aceste másuri din punct de vedere optic si igienic sunt inportante, dincolo de acestea afectaezá viata pardoseli.

Expona Domestic ca produs contine stratul protector – PU ( de poliuretan ), aplicat de producator asigurá durabilitatea índelungatá si necesitá mai putiná íngrijire.

2. Precautii preventive

Deja ínainte de proiectarea si montarea pláciilor trebuie sá acordám deosebitá atentie ca, pe suprafata produsului sá ajungá cát mai putiná umiditate si murdárie, ín consecintá este necesar sá folosim stergátor de picioare asiguránd pe o surafatá de sase pasi lungime.

3. Curátare dupá instalare (montare)

Dupá montarea pláciilor de pardosea necesitá o curátare completá pe toatá suprafata montatá sá eliminám diversele murdárii care au apárut ín timpul instalárii. Folositi detergenti neutri s-au detergenti recomandate pentru podea PH. Lá sfársit spáláti toatá suprafata lucratá. Dacá necesitá, recomandám sá lustruiti cu o masiná ( highspeed ) de curátat.

4. Primele proceduri de íngrijire

Datoritá statului protector – PU ( de poliuretan) nu necesitá primele íngrijiri. Suprafata protectoará asigurá o protectie índelungatá al plácilor de pardosea, dar necesitá sá folosim o solutie de luciu pe toatá suprafata pláciilor obtinánd o protectie maximá. Ín plus staturiile protectoare atunci necesitá o solutie de protectie dacá este folosit la un trafic intens. Aceste aplicatii trebuie sá fie efectuat din punctul 7. Aceastá aplicatie de curátenie efectuatá, urmátor ca s-ái dám o solutie polymer egalizatá pe toatá suprafata lucratá. Ín cazul ín care acest proces s-a fácut manual ai grijá ca cárpa sá nu lasá scame.

5. Curátare orientare generalizatá

Curátenia zilnicá
Maturá s-au dá cu aspiratorul pe suprafata murdará. Locurie mai íncápatánate de murdárie foloseste detergenti de pardosea, eventual dacá necesitá lustruieste cu masiná suprata suficientá.

Curátare umedá
Murdáriile existente curátele cu o cárpá umedá necesar foloseste detergent neutru, urmátor sterge suprafata cu o cárpá uscatá.

Lustruire
Acestá producerá necesitá ca suprafata de pardosea sá fie lustruitá cu o masiná ( de mácar 400 nr de viraj ) folosind suficient cantitativ de detergent. Procedura asta asigurá ca stratul de protectie sá fie mai puternic si íi dá un aspect optic frumos pe suprafatá. Ín toate cazuriile recomandám sá folositi másini si detergenti de intretinere potrivite corespunzátor indicatiei fabricantului.

6. Curátenie periodicá

Dacá íntr-o perioadá scurtá gasiti pete si murdári ce nu se pot curáta manual, atunci este recomandat sá faceti o curátenie cu solutii detergent neutru PU si cu masiná de lustruit.

7. Curátenie de bazá

Interval vei face o curátenie completá ín mare parte atunti cánd nu esti multumit cu curátenia periodicá. Dupá, curátarea mecanicá ca sá obtinem o intretinere corespunzátoare si durabilá foloseste un aplicator „ped” luciu pe suprafata de pardosea.

Fii atent la alegerea solutiilor si produselor de curátenie pe care le vei folosi, precum si aplicatiile technice sá fie compatibile íntre ele urmáránd instructiunile producátorului.